Säkerhetspartner Stockholm – Professional Partner

Vi är Professional Partner till Securitas Direct som är Sveriges största säkerhetsleverantör, vilket gör att vi erbjuder kvalitetsprodukter, säker uppkoppling mot Securitas directs egna larmcentral där, larmen hanteras i realtid av utbildade tekniker, som vid inbrott eller larm direkt sätter in den åtgärd som behövs.

Vi levererar produkter och

tjänster –

samt utför den service på eran anläggning som krävs för att ni skall ha ett fungerande larm, kamera eller passagesystem. Vi ger våra kunder kompletta säkerhetslösningar bestående av inbrottslarm, brandlarm, kameraövervakning och passagesystem. Vi tar ansvar för helheten – från projektering, installation och dokumentation till service, support och löpande underhåll. 

Passagesystem och nyckelfria lösningar –

 Vi installerar och har service på passagesystem från Axema och RCO. Vi levererar lösningar med helt nyckelfria-system med funktioner som knyter samman passage, larm och lås för att underlätta för slutanvändaren. Vi levererar också väsentlig funktion som i dag har blivit ett krav hos de flesta kunderna, exempelvis så styr man allmänbelysningen eller med sirener, för att uppfylla kraven på en godkänd utrymning.